Ansvarlig for denne siden

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)  

Aust-Agder Barne- og Ungdomsråd (AABUR)

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)


Hvor kommer kompetansen fra?

Hvorfor beskrive kompetanse?

Hvordan lage kompetansedokument?
 

AktiWiki - LNUs oppslagsverk og kompetansebank


Personlig kompetansedokument (PKD)

Si hva du kan!

Alt du vet og alt du kan utgjør kompetansen din. Det er ikke alltid lett å svare på hva vi kan. Vi kan ofte mer enn vi tror. Derfor er det viktig å skaffe seg oversikt. Tenk igjennom hva du har gjort, hva du har lært, hva du kan gjøre, og hvordan du bruker det du kan.

På denne siden kan du få hjelp til selv å beskrive kompetansen din og lage deg ditt eget "personlige kompetansedokument". Du kan se på eksempler, beskrive/lage bekreftelse på en aktivitet, og få veiledning.

 

Lykke til!
 


Verktøy til hjelp i utfylling av  personlig  kompetansedokument:

Veiledning:

Maler: Eksempler:Hva synes du om tilbudet om å lage kompetansedokument?
Ros/ris, din mening og forslag til hvordan dette kan bli bedre kan du sende på e-post til: cathrine.thue(at)vofo.no
Du kan ev. ringe for muntlig tilbakemelding: Cathrine Thue, Voksenopplæringsforbundet, tlf.: 22 41 00 00. 


 

 

 

MER INFORMASJON

Hvor kommer kompetansen fra?

Mye av det du kan har du lært på skolen eller på arbeidsplassen. Hva gjør du når du ikke går på skole eller er på jobben? Kompetanse kan du også få i fritiden. Det er viktig å kunne beskrive alt en kan og har erfaring i fra ulike sammenhenger. Dette kalles ofte realkompetanse. Du kan gå på kurs eller skole for å lære noe innenfor et fag eller emne, men ofte vil du også lære mye annet. Kanskje har du lært like mye om å samarbeide eller kommunisere med andre mennesker som faget du gikk for å lære? Kanskje kan du mye om data fordi du har brukt det i fritiden eller fordi du har utført oppgaver i en organisasjon?

Kompetansen din kommer fra det du har gjort og lært i disse sammenhengene: skoler, arbeid, kurs, foreninger, organisasjoner (idrettslag/korps ol.), råd, styrer, verv, prosjekter, festivaler, aksjoner, konkurranser, reiser og opphold i utlandet, oppgaver i familien, egne interesser/hobbyer osv.

Til toppen 

 


 

Hvorfor beskrive kompetanse?

Hvorfor beskrive kompetanse?
Hjelp til å beskrive kompetanse og lage kompetansedokument er et tilbud til de som har bruk for å presentere det de kan og har erfaring i. Du velger selv om du vil beskrive kompetansen din, hva du vil si noe om og hvor mye du vil si. Hva og hvor mye du beskriver kommer an på hva du skal bruke kompetansedokumentet til. Det kan være like viktig å tenke igjennom hva du kan som å lage et kompetansedokument. Målet er uansett at du skal få oversikt og kunne beskrive kompetansen din muntlig eller skriftlig når du får bruk for det.

Dette kan du bruke kompetansedokumentet til:

  • Få oversikt over din egen kompetanse

  • Forberede deg til et jobbintervju/legge ved jobbsøknad

  • I forbindelse med verv og oppgaver i organisasjoner

  • Få oversikt over behov for etter/videreutdanning og for å få oversikt over kompetansen på en arbeidsplass

  • Gi informasjon om din kompetanse i forbindelse med realkompetansevurdering og inntak på skoler.

Til toppen 

 Hvordan lage kompetansedokument?

Under ”Maler” finner du 3 ulike skjema som du kan bruke for å lage kompetansedokument eller for å beskrive kompetanse knyttet til en aktivitet på fritiden eller en jobb. Klikk på ”Personlig kompetansedokument”, ”Dokumentasjon av arbeid”, og ”Dokumentasjon av aktiviteter i fritiden”.

Du kan skrive ut skjema, eksempler og veiledninger og så fylle ut det du ønsker for hånd. Det letteste er nok å lagre skjemaene på egen datamaskin og så fylle dem ut. Da kan du legge til felt, og fjerne andre felt som du ikke har bruk for. Du kan også fjerne en hel boks hvis du ikke ønsker å si noe om temaet i den delen av skjemaet. Ofte er det bare noen deler av skjemaet du har bruk for.
Vi anbefaler at du lager kompetansedokumentet ditt sammen med noen andre. Det er ofte lettere å huske hva du har gjort og finne ut hva du kan hvis du snakker og diskuterer det med noen du kjenner! Du kan f.eks. snakke om kompetanse med venner, familie, ledere/deltakere på fritidsaktiviteter eller lærere. Det kan også være nyttig å si hvordan og i hvilken sammenheng du bruker det du kan.
Hvis du vil levere fra deg kompetansedokumentet ditt f.eks. til en arbeidsgiver må du huske å skrive under på dokumentet. Skriv også inn hva slags dokumentasjon du har som støtter opp under det du sier om kompetansen din. Slik dokumentasjon er det viktig å ta vare på. Det kan være: attester, kursbevis, vitnemål, diplomer, sertifikater og produkter (ting du har lagd, kunst, musikk, dataprogrammer osv.).
Hvis du har bruk for å beskrive én frivillig aktivitet/jobb i detaljer har vi lagd et eget skjema som du kan bruke (se under ”maler”). En slik beskrivelse kan du lage hvis denne aktiviteten er spesielt viktig for det du skal bruke det til. Hvis en leder, arbeidsgiver el. skriver under på skjemaet kan du bruke det som attest. 

Til toppen

 

         Aktiwiki er for frivillige, organisasjoner og arbeidsgivere:
Om Aktwiki

AktiWiki er Norges barne- og ungdomsorganisasjoner eget oppslagsverk og kompetansebank som du kan forbedre. Til Aktiwikis hovedside.  
 
Aktiwiki er for frivillige!
Er du aktiv i en organisasjon? Eller kanskje du har vært aktiv i en organisasjon? Kanskje du trenger litt hjelp til å sette ord på hva du lærte av arbeidet i organisasjonen din? Eller kanskje du er nysgjerrig på hva andre lærer i de andre organisasjonene? Da kan Aktiwiki gi deg den informasjonen du trenger. Slå opp direkte på det vervet du har jobbet i, eller gå direkte inn på informasjonen om din organisasjon i presentasjonen av de enkelte organisasjonene.
 
Du kan bruke Aktiwiki som en hjelp til å beskrive det du har lært av å jobbe frivillig for eksempel når du skal skrive en jobbsøknad eller en CV.

Du kan også føre opp Aktiwiki som en link i en jobbsøknad. På denne måten kan de som skal lese jobbsøknaden din slå opp her og finne mer ut om hva du kan hatt muligheten til å lære gjennom organisasjonsarbeidet.

Aktiwiki er for organisasjonene!
Aktiwiki er tenkt som en ressursbase for informasjon om den læring, lederutvikling, skolering eller kompetanseutvikling som skjer i de ulike barne- og ungdomsorganisasjonene. Det kan være interessant for dere som jobber i ledelsen av organisasjonene å se hvordan disse læringsprosessene i nettopp deres organisasjon blir sett og beskrevet av en utenforstående. Det kan også være interessant å se nærmere på presentasjonen av de andre organisasjonene og se på hva som skiller deres kompetanseutvikling fra den dere selv driver. På hovedsiden vil dere finne en oversikt over nyheter for prosjektet og de siste oppdateringene som er blitt gjort.

Aktiwiki er for arbeidsgivere!
Sliter du med å forstå hva som egentlig ligger bak de ulike kursene, vervene eller oppgavene en jobbsøker har ført opp som del av sin organisasjonserfaring? Aktiwiki er da tenkt som en ressurs for deg, en informasjonskilde til å tolke nettopp disse ordene og utrykkene. Du kan lete opp navnet på et verv, et kurs eller lignende direkte i den alfabetiske delen av listen. Eller du kan få utfyllende informasjon om en bestemt organisasjon og den læring som finner sted der ved å gå direkte inn på presentasjonen av hver enkelt organisasjon.
Videre kan det også være interessant å ta en tur innom ressurssiden og se om noen av artiklene eller linkene som ligger her kan være av interesse.
Til toppen