EEA og NFM fondene

Møteplass

Velkommen til møteplassen!

Møteplassen er for alle dere som er interessert i Financial Mechanism Office - Norwegian Financial Mechanism
aktivitetene innenfor EEA (EEA Financial Mechanism) og NFM (Norwegian Financial Mechanism) fondene.

Lenkene til venstre inneholder detaljer om møteplassen når det gjelder, blant annet, bakgrunn, innhold, fokus, funksjon og kontaktinformasjon. Alle dere som arbeider med disse fondene i en eller annen sammenheng oppfordres til å bruke møteplassen aktivt, og å være med å utvikle den til å bli bedre. Når det gjelder Forumet må dere registrere dere for å få adgang.

Oppdatering og vedlikehold av møteplassen, inklusive nettsidene og Forumet, krever en god del arbeide. Vi som har laget møteplassen vil kunne bruke en del tid på å vedlikeholde den, men må erkjenne at det er begrenset hvor mye gratis tid og arbeide vi kan legge i dette. Vi gjør oppmerksom på at disse web sidene og forumet ikke har noen tilknytting til UD eller andre underliggende aktører.

Lykke til med bruken av møteplassen.Voksenopplæringsforbundet         CBNRM Net / Supras Consult
        William Evans                          Lars T Søftestad
Denne siden er vist: